پلتفرم شناسایی چهره مبتنی بر هوش مصنوعی

با شما برای کنترل سیستم تردد و حفاظت فیزیکی سازمان تان همراه هستیم.

برهان؛ پلتفرم شناسایی چهره مبتنی بر هوش مصنوعی

ساعات کاری

شنبه تا پنج شنبه – از ساعت 9.00 تا 17.00

آدرس

تهران، دانشگاه علم و صنعت ایران

شبکه های اجتماعی